El turisme no podrà ser mai completament sostenible,
ja que, com cada indústria, té impactes,
però podem treballar per un turisme més responsable.

Quan ens posem a la boca les paraules de “Turisme Sostenible” moltes vegades no ens adonem de la complexitat del concepte. Des del sector turístic fem servir aquest “eslògan” com a eina de promoció sense desenvolupar les nostres campanyes de màrqueting, sense anar més enllà i sense aprofundir realment en el concepte.

Parlar de turisme es parlar de transport, alimentació, oci, lleure, compres, allotjament i de visitar als amics i familiars.

Turisme sostenible és visitar un lloc com a turista i que l’ impacte sobre el medi ambient, la societat i l’economia no sigui negatiu.

Des de tots els sector turístics existeix una clar consens per desenvolupar accions que ens portin a un turisme sostenible. Ara bé, el debat esdevé en cóm aconseguir aquesta fita sense deixar de ser competitius i no morir en l’intent.

Si per fer turisme es essencial viatjar, podem afirmar que el turisme sostenible està directament lligat amb la gestió del transport. Si tenim clara aquesta premissa i analitzem els estudis recents en turisme sostenible, podem arribar al següent raonament;
A data d’avui, i no sembla que hagi de canviar, estem davant un turisme amb total dependència d’un combustible fòssil per poder desplaçar als turistes. Les emissions de CO2 provocades pels desplaçaments turístics suposen el 72% del total. D’aquesta xifra el 55% venen donats per desplaçaments en avió.
Les grans companyies aèries preveuen un increment de viatgers del 5% anual fins el 2050 i amb un increment del quilometratge considerable. Gossling, S.; Hall, M.; Peeters, P.; Scott, D. (2010) i Cohen S., Higham J.E., Peeters P., Gossling S. (2014). Why tourism mobility behaviours must change.

Aleshores, cóm tenim que afrontar aquesta situació? Podem realment pensar en oferir un turisme sostenible si ja, d’entrada, tenim a tots els agents en contra?

El concepte de Turisme Sostenible ha de formar part de l’estratègia de desenvolupament particular de cada empresari turístic. Donat que existeixen moltes variables que no controlem nosaltres directament a l’hora de poder oferir un turisme realment sostenible, cal fer un pas endavant gestionant els negocis de manera responsable. Per això ens cal canviar l’ eslògan de Turisme Sostenible per Turisme Responsable.

El turisme responsable es considera un comportament, una filosofia, una manera de pensar. És més que una forma de turisme, ja que representa un enfoc de participar en el turisme de manera global. Aquesta filosofia no es només responsabilitat de l’empresari turístic, no. En aquesta nova terminologia hi tenen cabuda molts altres agents. Des del mateix turista, les empreses, els diferents destins passant per les diferents administracions, tots tenim la tasca de vetllar per fer possible aquesta premissa.

Tots aquests actors son responsables, de diferents maneres, de poder oferir i gaudir d’un turisme responsable. Només a partir d’aquesta tasca podrem tenir un turisme millor.
El Turisme responsable és una aspiració que es pot realitzar de diferents maneres en diferents mercats i en diverses destinacions del món.

Ens cal minimitzar els impactes econòmics, ambientals i socials. Millorar el benestar de les poblacions d’acollida. Millorar les condicions de treball de les persones locals implicades en el procés. Una millor immersió dels problemes culturals, socials, ambientals i econòmics de cada receptiu per poder generar el respecte entre amfitrions i turistes.

El turisme sostenible és on els turistes poden gaudir de les seves vacances i al mateix temps respectar la cultura de les persones i també respectar el medi ambient. Però per arribar fins aquí caldrà treballar des de cada un dels diferents agents turístics essent responsables en el nostre dia a dia.

Només essent responsables podrem ser sostenibles.

Si vols rebre els nostres articles pots donar-te d’alta en el nostre blog