El ciclisme és una de les formes més sostenibles d’activitats esportives, recreatives i turístiques. La bicicleta és un mitjà popular per practicar esport i recreació i utilitzar-los com a mitjans de transport alternatius diaris. Per a molts països que no tenen la cultura de la bicicleta arrelada des de la infància, el turisme de ciclisme pot incrementar un augment de l’ús de la bicicleta sense necessitat. Per què no apropar el ciclisme a les persones mitjançant esports, recreació i turisme? Potser algunes de les persones que viatgen en bicicleta en el seu temps lliure decidiran utilitzar una bicicleta quan executin les seves feines diàries a la ciutat. Sens dubte, mitjançant el desenvolupament del cicloturisme, estem promovent el desenvolupament de la mobilitat ciclista. Amb tot, més ciclistes creen una necessitat més gran d’inversió en la construcció d’infraestructures de ciclisme i la millora dels productes disponibles.
El ciclisme de la bicicleta no es pot entendre sense tenir el recolzament de la resta d’agents econòmics que donen forma i sentit a aquesta modalitat de turisme. No existeix tal turisme sense uns bons serveis complementaris de gastronomia i allotjament. Sense els serveis de lloguer i manteniment de bicicletes. Cal dotar el territori de bones senyalitzacions. Disposar de guies turístics especialitzats. Necessitem serveis de transport específics. Formar i conscienciar a la població de manera positiva envers del turisme. Adoptar una mentalitat de col·laboració i pro activitat. I sobre tot assumir, per part de tots els agents turístics, la mentalitat de treballar de manera transversal en pro de tots.
El ciclisme és un dels tipus de turisme a l’aire lliure que creix més ràpidament a nivell global. S’estima que, el 2018, 51 milions de persones fan ús de la bicicleta de manera recreativa a l’any, aportant més de 105 mil milions de dòlars anuals a l’economia. El ciclisme també contribueix a millorar la salut de la comunitat i els estalvis relacionats, menys congestió, salut ambiental i persones més felices.
El ciclisme com a forma de turisme és una de les principals maneres en què les comunitats poden aprofitar les oportunitats de desenvolupament econòmic sostenible. Molts estudis han mesurat els beneficis econòmics de les comunitats, estats i rutes específiques i han trobat impactes significatius. A nivell català, el turisme de bicicletes s’ha implantat de manera molt sòlida a varis municipis.
Els avantatges de la bicicleta són especialment beneficiosos per a les comunitats rurals. Els ciclistes turístics solen cercar carreteres rurals escèniques de baix trànsit. El fet de ser un turisme “lent”, viatgen més lentament, la qual cosa comporta estades més llargues en una regió, amb més despesa en serveis. Els ciclistes turístics gasten un 40% més en comparació amb els turistes mitjans motoritzats, a causa del seu ritme més lent.
És important que les comunitats, especialment els que prenen decisions i les empreses, entenguin que els ciclistes que viatgen són el tipus de turisme que voleu atraure. Cal tenir molt clar quin es el nostre targed. De vegades, els malentesos sobre qui són els viatgers en bicicleta poden conduir a percepcions negatives i poc acollidores.
Les següents dades poden variar en funció de la zona o regió o en funció del nostre targes específic, però tots indiquen de la mateixa manera que:
• El 82% dels ciclistes turístics tenen una formació universitària
• 52 anys és l’edat mitjana
• El 58% supera els 75.000 dòlars anuals
• El 8,1% són turistes internacionals
Els viatgers de bicicletes solen ser geoturístics: estan interessats a experimentar les característiques distintives d’un lloc, incloent-hi la seva cultura, paisatge, història i el benestar dels seus residents. Solen preferir gastar a nivell local, fer connexions significatives amb la gent de la zona i explorar camins alternatius. Es volen sentir part del territori.
Darrere de cada història interessant hi ha la qüestió de com portar-la a la gent. Les habilitats de màrqueting ens poden ajudar a presentar i vendre el producte als clients. Només quan es comercialitzi amb èxit, es garanteix el cicloturisme per obtenir beneficis econòmics.
Les vacances amb bicicleta i el ciclisme com a activitat addicional formen un mercat turístic important i creixent, que a l’entorn local garanteix nous llocs de treball i augmenta els ingressos de les persones. La gent difereix entre si, per tant, les nostres preferències per a productes i destinacions turístics també difereixen. Cada vegada més evitem els serveis uniformes, busquem altres tipus de viatges i experiències. Estem alimentant diferents valors i estils de vida, buscant alguna cosa diferent i una autèntica experiència turística.
Per això, l’estratègia de màrqueting depèn també de la nostra decisió sobre quin tipus de turistes volem atraure i preservar. En aquest cas, la nostra base és el ciclisme com a producte turístic relacionat amb la destinació i les seves característiques.
El primer que cal fer quan es planteja un Pla d’Acció, com a punt de partida per a la comercialització de serveis turístics a la zona, és l’anàlisi DAFO, que ens ajuda a prendre decisions estratègiques i saber on centrar la nostra activitat. L’anàlisi DAFO inclou forces, debilitats, oportunitats i amenaces. Les fortaleses i les debilitats es refereixen a factors interns, que es poden influir, adaptar i desenvolupar. Les oportunitats i amenaces es refereixen a factors externs, que no estan sota la nostra influència directa, i hem d’adaptar-los a ells.
Les directrius estratègiques per a la comercialització de rutes turístiques es basen en les següents preguntes:
• Quins productes podem oferir?
• Quins productes volem oferir?
• Què o quins turistes volem atraure?
• Quines seran les implicacions ambientals, si existeixen, (a llarg termini) de les decisions preses?
Per tant, és clau donar resposta a la pregunta sobre què volem oferir.
El cicloturisme ben desenvolupat pot ser una indústria important que enriqueixi l’entorn local i garanteixi una ocupació. Les sinergies formades com a resultat són un valor afegit i un pas més enllà. Com a clients i consumidors, els ciclistes turístics són un grup exigent. Tanmateix, també es troben entre els grups més agraïts, ja que a la llarga retornen molt més del que han tingut. El desenvolupament del cicloturisme és una bona base per desenvolupar una societat sostenible, intel·ligent i inclusiva.