Protecció de dades

Protecció de dades

Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l’informa que les dades personals proporcionades s’incorporaran (o actualitzaran) als fitxers de Turisme Proactiu.

La finalitat del tractament de les dades serà la de gestionar les dades dels clients / usuaris, que accedeixin al formulari de contacte de la pàgina web de l’entitat.

Les dades personals sol·licitades en aquest document són de caràcter obligatori, pel que la seva no cumplimentació suposa la impossibilitat de la seva inclusió en els fitxers abans descrits i de complir amb la finalitat definida en el paràgraf anterior.

Té dret a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit dirigit al responsable dels mateixos en l’adreça de correu electrònic: info@turismeproactiu.com

TURISME PROACTIU is a company specialized in management, advice, planning and implementation of actions and projects in the tourist, sports and leisure areas.

TURISME PROACTIU

Migdia 37, 3r C
17002 Girona
T 972 96 47 89
M 699 932 099
gerencia@turismeproactiu.com

Ramón Turró, 9. Bxs 2ª

info@turismeproactiu.com

699 932 099