Les Organitzacions sense ànim de lucre (NPO)

Una organització sense ànim de lucre (Non-Profit Organization), també coneguda com una entitat no empresarial o institució sense ànim de lucre, es dedica a promoure una causa social particular o defensar un punt de vista compartit. En termes econòmics, és una organització que utilitza el seu excedent dels ingressos per assolir el seu objectiu final, en lloc de distribuir els seus ingressos als accionistes, líders o membres de l’organització. Poden operar en entorns religiosos, científics, d’investigació, esportius, turístics o educatius.

Els aspectes clau de les organitzacions sense ànim de lucre són la rendició de comptes, la confiança, l’honestedat i l’obertura a totes les persones que han invertit temps, diners en l’organització. Les organitzacions sense ànim de lucre són responsables dels donants, els finançadors, els voluntaris, els destinataris del programa i la comunitat pública.

Les organitzacions sense ànim de lucre no es veuen impulsades per la generació de beneficis, sinó que han de generar ingressos suficients per dur a terme les seves obligacions socials. Les organitzacions sense ànim de lucre poden recaptar diners de diferents maneres. Això inclou els ingressos dels seus associats, subvencions de les diferents administracions, patrocinis, ingressos de programes, serveis o vendes de mercaderies i ingressos de les inversions.

Cada NPO és única en què la font d’ingressos funciona millor per a ells. Amb un augment de les NPO en l’última dècada, les organitzacions han adoptat avantatges competitius per generar ingressos per a ells mateixos per mantenir-se estable. Les donacions de particulars o organitzacions poden canviar cada any i les subvencions del govern han disminuït. Amb canvis en el finançament d’un any a l’altre, moltes organitzacions sense ànim de lucre s’han anat movent cap a l’augment de la diversitat de les seves fonts de finançament.

Una hipòtesi comuna de les organitzacions sense ànim de lucre és que són executats íntegrament per voluntaris. Aquest no és el cas. La majoria de les empreses sense ànim de lucre tenen personal que treballa per a l’empresa, i molts d’ells porten voluntaris a fer el treball dirigit pel personal. Una organització sense ànim de lucre ha de ser gestionada per bons professionals. Si be es veritat que la Junta de membres ha de marcar la línia a seguir, els tècnics haurien de tenir la capacitat de crear i proposar accions per fer créixer l’ organització.

El grau en què una organització sense ànim de lucre és considerada com a empresa, per exemple, en com gestionen els seus recursos i realitza les seves missions, és una cosa que les empreses sense ànim de lucre han d’equilibrar. Encara que l’objectiu de les organitzacions sense ànim de lucre no és obtenir beneficis, cal d’operar com a empresa. Les organitzacions sense ànim de lucre tenen la responsabilitat de centrar-se en ser professionals, responsables econòmicament, reemplaçar l’interès personal pel be de la mateixa organització, i tenir la capacitat de parlar ambdós idiomes; de la no-lucrativa, que és el llenguatge empresarial i el llenguatge sense ànim de lucre.

Però com totes les organitzacions una ONP ha d’afrontar alguns reptes;

1. Dependència de les administracions.

Moltes organitzacions sense ànim de lucre depenen de l’assistència de les diferents administracions. L’assistència pot ser en forma de subvencions o part d’un pla de concordança, o simplement pot servir com a xarxa de seguretat per omplir el buit quan els fons són curts. Reduir els pressupostos implica que hi ha menys desplaçaments. La majoria de les empreses sense ànim de lucre acaben obtenint menys del que solen rebre, i algunes desapareixen completament.

2. Ingressos estables i Pressuposts controlat

Tenir ingressos constants des de qualsevol origen és difícil per a les organitzacions sense ànim de lucre, i això pot fer que el pressupost sigui un repte real. A més, els ingressos poden ser inestables durant tot l’any, de manera que el vostre focus generalment consisteix a assegurar-vos cobrir les despeses generals abans de veure el que queda per als projectes.

Respectar el pressupost aprovat per la Junta de govern és una tasca dels tècnics. Cal adequar el pressupost a les accions i necessitats del conjunt dels associats i dels seues membres. La direcció tècnica de l’organització cal que marqui la ratlla del que es pot fer i del que no. Cal imposar l’interès general al particular, encara que ens vingui directament de la mateixa junta.

3. Pressió per mostrar resultats

En les organitzacions i associacions sense ànim de lucre cal executar cada acció de manera pulcre i sistemàtica. Cal portar un control més rigorós pel sol fet de ser de tots i per a tots.

Els objectius marcats a l’inici de la temporada cal ser assolits en la seva totalitat. Darrera tenim tot un grup de donants, associats, membres i administracions que ens demanaran comptes. Cal ser rigorós. Seguir el pla de ruta i de desmarcar-se del pressupost aprovat.

4. Cal funcionar com un negoci?

Tot i no estar donades d’alta com a empresa, cal que gestionem les organitzacions sense ànim de lucre com una empresa més. Subsistir o no, any darrera any, depèn de la capacitat de generar ingressos propis. Cal tenir en compte en tot moment el caire i els estatuts de la nostra associació, per descomptat, però això no ens te que cegar a l’hora d’implementar accions per generar, en primer lloc un benefici general als nostres integrants, i en segon lloc, un benefici econòmic per poder donar sortida a altres situacions, promocions, accions…

5. El creixement és arriscat

Si la vostra organització sense ànim de lucre aconsegueix finançament suficient per atendre tots els serveis i accions i a totes les persones que vol, atreu el talent adequat i aconsegueix anivellar ingressos i despeses, sempre es un risc el fet de seguir creixent.

Si disposem d’una bona gestió tècnica i si el conjunt de l’associat, client o soci veu amb bons ulls implementar noves accions i oferir nous serveis, cal tirar endavant. Cal intentar millorar la situació dels qui integren l’organització.

Això pot suposar un risc? Per descomptat que si. Però si disposem dels recursos propis necessaris per seguir “invertint” en nosaltres mateixos, per què no fer-ho. Per què no millorar en serveis, recursos, visibilitat, imatge… ?

6. Ull a la gestió financera

Els professionals financers qualificats i els gerents comercials poden analitzar les finances sense ànim de lucre i suggerir els llocs més útils per fer els seus esforços, però disposar d’un personal financer dedicat està més enllà de la majoria de les empreses sense ànim de lucre. En canvi els directius de les organitzacions sense ànim de lucre solen portar molts barrets. Cal delegar aquesta tasca a empreses especialitzades, primer, per professionalitzar el servei i segon, per ser transparents.

7. Lidiar amb els Egos dels directius.

En aquest tipus d’organitzacions, on els membres de junta representen un sector, moltes vegades hi trobem integrants que hi son, no per un motiu altruista, sinó per poder disposar d’informació de primera ma i posar-la en valor dels seus propis negocis. Aquest fet altera el funcionament i les decisions preses en el si de l’organització creant accions en be d’una minoria i no de la majoria. Per aquest tipus de directius i membres, formar part d’una organització significa poder fer valdre el seu punt de vista i interès. Significa poder omplir el seu Ego i fer-se visible davant el seu sector. Les decisions no es prenen pel benefici de tots sinó per l’interès d’un o d’uns pocs.

Les organitzacions sense ànim de lucre s’enfronten a una sèrie de reptes, alguns dels quals són obvis, mentre que altres ho són menys. Per mantenir-se solvent i prou funcional per assolir els objectius socials establerts per la vostra organització sense ànim de lucre, cal tenir present aquests problemes i com poden estar afectant el vostre negoci. Les organitzacions sense ànim de lucre serioses tenen la necessitat, a llarg termini de crear estratègies per mitigar aquests reptes i utilitzar-los com a punt de partida per desenvolupar una estratègia comercial completa. Acostar-se a una estratègia sense ànim de lucre des d’aquesta perspectiva és fonamental per al desenvolupament de les operacions empresarials sense ànim de lucre.