A l’hora d’invertir esforços a promocionar, posicionar, fidelitzar i, al cap i a la fi, facturar més, moltes vegades cerquem fórmules complicades, costoses, indirectes i sense feedback.

No creieu molt més fàcil, pràctic i menys costós, fidelitzar els nostres clients que invertir-ne en nous?

Pensem que aquests clients són la millor portada del nostre establiment. Quan aquest client surt per la porta del nostre càmping, l’hem de veure com el nostre propi agent comercial. Ningú farà millor venda dels nostres serveis que els nostres mateixos clients.

Per això és vital tenir el feedback de tots i cada un dels nostres clients que surten per la porta.

Per cada client content en vindran set de nous. Per cada client descontent, en deixaran de venir un mínim d’onze.

I tenim clar qui surt content i qui té dubtes, queixes o recomanacions? Qui ens farà de comercial i qui ens deixarà de fer la venda?

Tots hauríem de tenir un sistema de control, mesura i gestió d’opinions, sistema que ens ha de servir per millorar sobre allò que els nostres propis clients ens demanen, sobre allò que ens farà vendre i que ens ajudarà a rectificar, millorar, fidelitzar i, com a mínim, no perdre un client.

Dit això, òbviament que no estem davant de la panacea i que cal, entre moltes altres coses, seguir treballant en el dia a dia, aplicant tot allò que es pugui i més, en captar i no perdre clients.