Els accionistes i propietaris exigeixen més rendibilitat a les empreses. A les organitzacions públiques es retallen els recursos i es manté l’exigència del nivell dels resultats.

Cal augmentar el nivell d’eficiència i l’eficàcia de les organitzacions. La tecnologia i noves inversions en maquinària poden contribuir a fer més eficients els processos. Però no podem perdre de vista que són les persones les que operen les màquines, fan ús de la tecnologia i porten a la pràctica els processos.

Nous entorns, noves màquines, nous processos i persones amb noves responsabilitats.

Aquesta és la nova realitat. En ella el paper de les persones és fonamental i la necessitat que aquestes actualitzin el seu nivell de competència és vital per a elles i per les organitzacions en les quals treballen.

Aquest nou marc ens obliga a modificar el model de gestió de les persones: Què estem fent amb elles? És la formació suficient? Té l’impacte esperat? Per què tenim la sensació que els resultats no són els que haurien de ser?

La formació del nostre personal és el pal de paller de la nostra empresa. El nostre personal és el mirall de la nostra manera de ser. El nivell de la qualitat del servei va d’acord amb la nostra manera de gestionar la nostra pròpia empresa. Val la pena donar-hi dues voltes.

A la contractació d’un treballador és vital poder-li fer entrega del Manual de Benvinguda, del Document Intern i del Pla de formació. Aquest fet ens posiciona com a empresa ordenada, proactiva, enfocada a resultats i involucrada en el creixement personal dels seus treballadors.