Tothom està d’acord en què el futur de les empreses i organitzacions depèn, entre d’altres, dels recursos disponibles per dur a terme la seva activitat i que un dels recursos més determinants i escassos són les persones competents i compromeses amb el projecte. Què poden fer les empreses i organitzacions per potenciar i involucrar les persones en els seus projectes?

Un Pla de Desenvolupament detalla el conjunt d’activitats a dur a terme, durant un període de temps, per assolir uns objectius de millora professional. Per al seu disseny, cal tenir en compte quins són aquests objectius, quin és el punt de partida i quines seran les eines d’aprenentatge i millora que tindrem al nostre abast.

El Pla de Desenvolupament ha de ser personalitzat i ha de cobrir aquells aspectes que portin la persona a assolir els coneixements i les competències òptimes per desenvolupar les seves responsabilitats professionals.

Per això serà necessari determinar què és el que han de saber i saber fer, què és el que ja saben fer, en quina mesura ho fan correctament i en què poden millorar.

Les capacitats, coneixements i objectius associats a cada lloc de treball determinaran la situació òptima a assolir. Caldrà revisar la descripció dels llocs de treball, les competències associades, els seus respectius nivells i els objectius assignats. Les nostres pròpies opinions i les dels altres ens orientaran també pel que fa al camí a recórrer. Però, sobretot, en especial, serà la voluntat de creixement personal i professional la que determinarà l’objectiu de millora.

Joaquim Carbonell. NEOS